sửa máy tính tại nhà bán nguồn máy tính - Power

15382346511403649510baner sua laptop (1).png

Nguồn máy tính - Power

(0)
12 Sản phẩm
 • Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Giá: 240.000 đ

  Giá KM: 240.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Giá bán: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: 12 tháng
  Khuyến mại:

 • JeTek Power Supply Q350 (350W)

  JeTek Power Supply Q350 (350W)

  Giá: 399.000 đ

  Bảo hành: tháng

  JeTek Power Supply Q350 (350W)

  Giá bán: 399.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn JeTek Y500 (300W) - 24pin

  Nguồn JeTek Y500 (300W) - 24pin

  Giá: 279.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn JeTek Y500 (300W) - 24pin

  Giá bán: 279.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • JeTek Power Supply S500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin

  JeTek Power Supply S500 (Nguồn máy tính)...

  Giá: 290.000 đ

  Bảo hành: tháng

  JeTek Power Supply S500 (Nguồn máy tính) 500W - 24 pin

  Giá bán: 290.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn JeTek Q5350 - 350W

  Nguồn JeTek Q5350 - 350W

  Giá: 499.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn JeTek Q5350 - 350W

  Giá bán: 499.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Huntkey GS550 - 550W - 24 pin

  Nguồn Huntkey GS550 - 550W - 24 pin

  Giá: 859.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Huntkey GS550 - 550W - 24 pin

  Giá bán: 859.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Huntkey CP400H-400W - 24 pin RealPower(CP400H)

  Nguồn Huntkey CP400H-400W - 24 pin...

  Giá: 510.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Huntkey CP400H-400W - 24 pin RealPower(CP400H)

  Giá bán: 510.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Huntkey CP450H-450W

  Nguồn Huntkey CP450H-450W

  Giá: 605.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Huntkey CP450H-450W

  Giá bán: 605.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Huntkey 700W - 52PP - 24 pin (APSC-700)

  Nguồn Huntkey 700W - 52PP - 24 pin (APSC-700)

  Giá: 1.499.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Huntkey 700W - 52PP - 24 pin (APSC-700)

  Giá bán: 1.499.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Huntkey CP350H /w FAN 12cm - 350W - 24 pin RealPower

  Nguồn Huntkey CP350H /w FAN 12cm - 350W - 24...

  Giá: 420.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Huntkey CP350H /w FAN 12cm - 350W - 24 pin RealPower

  Giá bán: 420.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Giá: 250.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn GoldenField 480W - 24 pin

  Giá bán: 250.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Nguồn Thermaltake LitePower 430W (W0311RE)

  Nguồn Thermaltake LitePower 430W (W0311RE)

  Giá: 749.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Nguồn Thermaltake LitePower 430W (W0311RE)

  Giá bán: 749.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 1 

Hotline:  0981.044.288

KD 1: 02466.589.288 Ext 1
KD 2 : 0981.044.288 Ext 2
KD 3 : 0974.222.114 Ext 3
Hỗ trợ KT 1 : 0942.018.078 Ext 4
Hỗ trợ KT 2 : 01659.112.078 Ext 5