sua may tinh tai nha cạc màn hình - VGA Card

15382346511403649510baner sua laptop (1).png

Cạc màn hình - VGA Card

(0)
12 Sản phẩm
 • ASUS 1GB DDR3 GPU ATI Radeon HD 5450

  ASUS 1GB DDR3 GPU ATI Radeon HD 5450

  Giá: 870.000 đ

  Bảo hành: tháng

  ASUS 1GB DDR3 GPU ATI Radeon HD 5450

  Giá bán: 870.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình GIGABYTE GV N420-2GI - DDR3 - Geforce GT 420 GPU, 128 bit 5570 GPU, 128bit

  Cạc màn hình GIGABYTE GV N420-2GI - DDR3 -...

  Giá: 1.639.000 đ

  Giá KM: 1.630.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình GIGABYTE GV N420-2GI - DDR3 - Geforce GT 420 GPU, 128 bit 5570 GPU, 128bit

  Giá bán: 1.630.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • ASUS 1GB DDR5 7750 (HD7750-1GD5-V2)(128bits)

  ASUS 1GB DDR5 7750 (HD7750-1GD5-V2)(128bits)

  Giá: 2.590.000 đ

  Bảo hành: tháng

  ASUS 1GB DDR5 7750 (HD7750-1GD5-V2)(128bits)

  Giá bán: 2.590.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình ASUS GTX650-E-1GD5(128bits)

  Cạc màn hình ASUS GTX650-E-1GD5(128bits)

  Giá: 3.150.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình ASUS GTX650-E-1GD5(128bits)

  Giá bán: 3.150.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình GIGABYTE™ 2GB DDR3 630 (GV N630-2GI )

  Cạc màn hình GIGABYTE™ 2GB DDR3 630 (GV...

  Giá: 1.980.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình GIGABYTE™ 2GB DDR3 630 (GV N630-2GI )

  Giá bán: 1.980.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • ASUS 1GB DDR5 7770 (HD7770-DC-1GD5-V2)(128bits)

  ASUS 1GB DDR5 7770 (HD7770-DC-1GD5-V2)(128bits)

  Giá: 2.999.000 đ

  Bảo hành: tháng

  ASUS 1GB DDR5 7770 (HD7770-DC-1GD5-V2)(128bits)

  Giá bán: 2.999.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Card màn hình ASUS ENGT640-1GD3-L(128bits)

  Card màn hình ASUS ENGT640-1GD3-L(128bits)

  Giá: 2.165.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Card màn hình ASUS ENGT640-1GD3-L(128bits)

  Giá bán: 2.165.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình ASUS GT610-1GD3-L (64bits)

  Cạc màn hình ASUS GT610-1GD3-L (64bits)

  Giá: 1.020.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình ASUS GT610-1GD3-L (64bits)

  Giá bán: 1.020.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 ( GTX660-DC2TG-2GD5)(192bits),

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 (...

  Giá: 5.999.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 ( GTX660-DC2TG-2GD5)(192bits),

  Giá bán: 5.999.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX670 (GTX670-DC2OG-2GD5)(256bits)

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX670...

  Giá: 10.599.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX670 (GTX670-DC2OG-2GD5)(256bits)

  Giá bán: 10.599.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • ASUS 2GB DDR5 7870 (HD7870-DC2-2GD5)(256bits)

  ASUS 2GB DDR5 7870 (HD7870-DC2-2GD5)(256bits)

  Giá: 6.490.000 đ

  Bảo hành: tháng

  ASUS 2GB DDR5 7870 (HD7870-DC2-2GD5)(256bits)

  Giá bán: 6.490.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 • Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 ( GTX660 TI-DC2T-2GD5)(192bits )

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 ( GTX660...

  Giá: 8.000.000 đ

  Giá KM: 7.999.000 đ

  Bảo hành: tháng

  Cạc màn hình ASUS 2GB DDR5 GTX660 ( GTX660 TI-DC2T-2GD5)(192bits )

  Giá bán: 7.999.000 đ

  Mô tả sản phẩm:
  Bảo hành: tháng
  Khuyến mại:

 1 

Hotline:  0981.044.288

KD 1: 02466.589.288 Ext 1
KD 2 : 0981.044.288 Ext 2
KD 3 : 0974.222.114 Ext 3
Hỗ trợ KT 1 : 0942.018.078 Ext 4
Hỗ trợ KT 2 : 01659.112.078 Ext 5